BC-M

Sredstvo za odmašćivanje metala

BC-M je sredstvo za čišćenje i odmašćivanje lakih masnoća,pogodan za sve vrste metala: čelik,aluminijum,bakar,inoks,mesing i drugo.

 • Prehrambena industrija
 • Metalna i mašinska industrija
 • Autoservisi, Autoperionice, Vulkanizeri
 • Autofarbari
 • Naftna industrija,
 • Toplane, Rudarska industrija
 • Transportna preduzeća
 • Komunalna preduzeća

 

 • BC-M se primenjuje za čišćenje lakih masnoća kod rezervoara,cisterni,radionica,građevinskih mašina,mašinskih sklopova,limova,cevi,alata i ostalih površina.
 • Može se koristiti za čišćenje spoljnih površina motora,odmašćivanje površina pre farbanja ili plastificiranja metalnih površina.
 • Isporučuje se u obliku koncentrata u pakovanju 1-5-10L.Koristi se u razblaženom stanju 10% koncentrata BC-M i 90% vode.
 • Pranje i odmašćivanj emože se vršiti: prksanjem,potapanjem ili premazivanjem.Nakon izvezsnog vremena Isprati vodom.
 • Biorazgradljiv proizvod.